FAQ Wirtualna Uczelnia, Outlook, moodle1.up.krakow.pl

Prosimy postępować zgodnie z instrukcją. Jeżeli na danym etapie wystąpi problem, prosimy o upewnienie się, iż dane, które Państwo wprowadzają są prawidłowe.

Jeżeli powstał problem z załadowaniem witryny wu.up.krakow.pl, to pomocnym rozwiązaniem może być próba uruchomienia strony w trybie "Incognito". Po uruchomieniu trybu "Incognito" w danej przeglądarce należy wprowadzić adres https://wu.up.krakow.pl.

Link do panelu logowania Wirtualnej Uczelni

Należy zastosować wzór logowania zaprezentowany poniżej:
Dla pracownika
Login: ua\p000000(w miejsce zer numer pracownika) lub adres e-mail uczelniany
Hasło: jak dotychczas (takie samo jako do MS Teams, Moodle, Outlook).
Dla studenta/doktorana
Login: adres e-mail uczelniany lub ua\s000000(w miejsce zer numer albumu) lub ua\l000000(w miejsce zer numer albumu) lub ua\d000000(w miejsce zer numer albumu)
Hasło: jak dotychczas (takie samo jako do Wirtualna Uczelnia, MS Teams, Moodle, Intranet).

Przykład logowania

Link do panelu logowania poczty Outlook

Należy zastosować wzór logowania zaprezentowany poniżej:

Login: adres e-mail uczelniany
Hasło: jak dotychczas (takie samo jako do Wirtualna Uczelnia, MS Teams, Moodle, Intranet).
Przykład logowania

Link do panelu logowania platformy moodle1

Należy zastosować wzór logowania zaprezentowany poniżej:

Login: sNumerAlbumu, np. s000000(w miejsce zer numer albumu) lub l000000(w miejsce zer numer albumu) d000000(w miejsce zer numer albumu)
Hasło: jak dotychczas (takie samo jako do Wirtualna Uczelnia, MS Teams, Moodle, Intranet).
Przykład logowania

W razie konieczności zmiany hasła, proszę przejść na https://idpfs.up.krakow.pl/adfs/portal/updatepassword.

Po zmianie hasła systemy logowania potrzebują pełnej synchronizacji. W razie problemu z zalogowaniem do jednej z usług, prosimy o odczekanie 24h i ponowną próbę zalogowania.Ważne, nowe hasło musi spełniać reguły przedstawione poniżej:

  • musi mieć co najmniej 8 znaków(im więcej, tym bezpieczniej)
  • musi zawierać jedną literę dużą
  • musi zawierać cyfrę
  • musi zawierać znak specjalny, np. @ # * &

W razie konieczności odzyskania hasła, proszę przejść na https://wu.up.krakow.pl/WU/odzyskiwanieHasla.aspx.
Zmiana hasła poprzez "odzyskanie hasła" wpłynie na zmianę hasła dla systemów Uczelni tj. Intranet, Wirtualna Uczelnia, moodle1.up.krakow.pl, usługi Microsoft Office(Teams,Office).

Ważne, nowe hasło musi spełniać reguły przedstawione poniżej:

  • musi mieć co najmniej 8 znaków(im więcej, tym bezpieczniej)
  • musi zawierać jedną literę dużą
  • musi zawierać cyfrę
  • musi zawierać znak specjalny, np. @ # * &

Po wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła przyjdzie mail z dalszą instrukcją na adres podany podczas rekrutacji na studia.

Zrzut przedstawiający w jaki sposób należy uzupełnić dane w formularzu.
prezentacja formularza resetowania hasła

Po zmianie hasła systemy logowania potrzebują pełnej synchronizacji. W razie problemu z zalogowaniem do jednej z usług, prosimy o odczekanie 24h i ponowną próbę zalogowania.

W razie wystąpienia problemu dotyczącego funkcjonowania systemów, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres pomoc@up.krakow.pl. W celu prawidłowego procedowania zgłoszenia prosimy o uwzględnienie opisu problemu wraz z zrzutem/nagraniem ekranu prezentującego omawiany problem.